Våra bin skrivs av Lars Jonsson som sköter föreningens bisamhällen på Himmelsberga

_____________________________________________________________

 

April 2024

Våra fyra samhällen på Ölands museum lever efter vintern.

Alla kupbottnar har rensats från vinterns nerfall av döda bin.

I vårsolen har bina fått bråttom att samla nytt pollen.

Om bina samlar pollen så finns det en äggläggande drottning i kupan.

Vårt visningssamhälle samlade nästan inget pollen så igår letade jag i yngelrummet och fann nylagda ägg i mängder och jag fann även drottningen.
Jag tänker att detta samhälle var lite senare med att komma igång .

Tre samhällen har fått extra mat med både socker och pollen.

____________________________________________________

 

Maj 2023

Mitten på maj månad och bina har fullt upp med nektardrag.
Det stora päronträdet vid bigården blommar.

Alla samhällen har nu en skattlåda.
Rapsen blommar i Himmelsberga så tillgången på nektar är god.

 

 

____________________________________________________

____________________________________________________

Maj 2022

Mitten på maj månad och bina har fullt upp med nektardrag.

Ett av samhällena behöver redan en extra skattlåda.
Hittade drottningarna och nylagda ägg så allt verkar bra.

Inspekterade yngelramarna för drottningceller men fann inga.

Så ingen svärmning i närtid.

 

April 2022

April månad och det är dags att rensa botten på bikuporna.

Jag ställer en ren botten bredvid kupan och försiktigt lyfter jag över kupan på den rena botten.
Den botten som bina haft under vintern sopas och skrapas ren.
Kupan flyttas tillbaka till den rengjorda botten.

Vikten på kupan skvallrar om hur mycket foder bina har kvar.

Det behövdes ingen stödmatning på våra fyra samhällen.

När temperaturen stiger framöver skall jag granska yngelramar men det får vänta ett tag till.

 

Mars 2022

Mars månad och temperaturen gör det möjligt bör bina att flyga ut ur kupan.
Musskydden tas bort så att bina lättare kan komma ut och in.

Idag så flög bin ut ur alla våra bikupor.

     

 

 

Augusti 2021

Så var det dags för museets sista barnonsdag med Bisafari kring vår visningskupa.

Regnet hängde i luften och skrämde bort de flesta familjer denna dag.
Men vi fick en bra genomgång av biodling med tre pojkar.
Irene Larsson och jag visade upp vår bikupa och berättade om pollinering och bin.
Barnen fick prova bidräkter och smaka honung.

 

Juli 2021

Så var det dags för skörd av honung. Ramarna är helt täckta med täckvax.
Än så länge vekar det bli en bra skörd från bisamhällerna.

Notera att vi har nya skyltar som visar vart man kan ringa om man upptäcker problem med bigården.

Här är en film när vi skördar honung från föreningsbigården

Juni 2021

23 juni var det dags för barn att få lära sig mer om våra bin på Ölands museum i Himmelsberga.
Tio barm med sina föräldrar fick höra om pollinering, nektar och honung.
De som ville fick ta på sig en bidräkt och handskar och sätta sig bredvid flustret och studera bin på nära håll.

Detta är mycket uppskattat bland de barn som vågar.

Alla fick smaka nyslungad honung.

 

31 maj var det dags för ytterligare en skattlåda på de två nya samhällena.
Bisamhällena drar mycket nektar nu.
Nu väntar jag på att rapsen skall blomma färdigt för då börjar jag med första slungningen.

Erik Olsson och jag håller en kurs i drottningodling med praktiska övningar på biodlardistriktets bigård i Kalmar kommun.
Ni ser en bild på nya drottningceller som har blivit antagna och burade.

 

Maj 2021

Bisamhällena på Ölands museum har haft tillgång till foderdeg fram till nu.
Nu i mitten på maj expanderar bimängden i samhällena och tack vare regn och värme så finns nu gott om mat i naturen.
Foderdegen är borttagen och alla tre samhällen har nu yngelrum med 20 ramar.
Två nya samhällen har fått spärrgaller och en skattlåda.
Det ser just ut för våra bin nu när aprilkylan är borta

 

 

April 2021

Idag 20 april renoverade jag visningskupan som skall finnas på Ölands museum i Himmelsberga i sommar.
Kupans genomskinliga plast tak har bytts till ett nytt av polykarbonat. Plastskivan är nerskruvad med torque skruvar för att försvåra inbrott.
Under maj månad flyttar jag kupan och bisamhället till sin plats på museet.

 

Två nya samhällen är inköpta och placerade i Himmelsberga. Idag ficka samhällena två lådor att bo i.
De båda nya samhällena har blåmärkta stationsparade drottningar.
Drottningarna är parade på öar i Blekinge.
Jag såg bin med knallrött pollen och även bin med blått pollen. Det var mycket aktivitet idag.

Jag kontrollerade att alla samhällen har god tillgång till mat.

 

Mars 2021

Slutet av mars gick jag igenom alla samhällen och då lyfte jag bort kupan från botten så att jag kunde sopa rent från
döda bin.
Detta moment går fort och om man har en extra botten att byta med så går det ännu fortare.

Tyvärr hittade jag ytterligare ett dött samhälle. Det blir nödvändigt att ordna antingen två nya avläggare eller
att köpa två samhällen.

Alla samhällen gavs 2 kilo foderdeg. Foderdegen har jag köpt av bolaget BeeFuture AB.
Degen består av socker, vatten och citronsyra.

Idag 13 april tittade jag på alla samhällen för och se om de använder foderdegen.
Två samhällen hade nästan tömt påsen på 2 kilo så gav dem varsin ny påse foderdeg.

Nu finns det gott om pollen för bina. Vi väntar otåligt på varmare dagar.

 

Februari 2021

Torsdagen den 25 februari och det är 15 grader varmt i luften och nästan all snö har smält.
Bina flyger ut och tömmer sig efter en vinter i kupan. Under senvintern finns det flera bin som fallit
för åldersstrecket och dör. Bin städar i kupan och vill få ut de döda genom flusteröppningen.

Denna vinter har jag för första gången använt mus skydd av metall framför flusteröppningen.
Mus skydden ser ut som ett spärrgaller. Idag tog jag bort skydden och skrapade och borstade
flusteröppningen så att bina har lätt att komma in och ut.


Taken på kupan är full av prickar från binas vårtömning. Det är glädjande att se alla bin flyga från alla kupor.

Utav tio samhällen är det ett som har dukat under vintern.
Jag stängde flusteröppningen på det döda samhället. Det blir till att smälta ner vaxet och tvätta ramar och lådor.
När allt är tvättat använder jag en gasolbrännare på insidan av lådorna och botten.

Arbetet med de tvättade ramarna fortsätter. Spänna tråden och smälta in nya präglade vaxskivor.

Jag använder en gammal metod för att fästa vaxmellanväggen i den trådade ramen.
En mellanvägg läggs på en lödbräda och så över det kommer ramen.
En uppvärmd rulle pressas över trådarna så att vaxet mjuknar och tråden glider ner i vaxet.

Detta brukar gå bra men i år fick jag problem med en ny sändning med valsat vax.
För första gången har jag köpt valsat vax från ett relativt ungt företag som heter BeeFuture AB.
Detta företag behandlar allt vax i en autoklav. Det betyder att smält vax värms upp till hög
temperatur under ett övertryck. Behandlingen tar död på ovälkomna saker i vaxet.

Detta företag har valt att valsa vaxet så det blir tunt. Det gör att det blir fler mellanväggar per kilo vax.
Mitt problem blev nu att vaxet fäste mot lödbrädan när jag rullade över tråden.

Lösningen fanns i köket. Mellan lödbrädan och vaxet lägger jag nu ett bakplåtspapper.
Papperet har silikon på båda sidor och vaxet vill inte fästa på det.

Det är bra med enkla lösningar.

 

 

Januari 2021
Vinterarbete, ramar och vax

Mycket av biodlarens arbete sker innan man kommer till bigården.
Nu i januari arbetar jag med ramar och bivax.

  Biramarna skall vara rena när de återanvänds i bisamhällena. Jag väljer att låta ett företag göra detta arbete. Igår hämtade jag hem 270 tvättade ramar från företager BeeFutureAB i Skåne.
Ramarna fyllde hela bilen.

 

Jag smälter täckvax i en vaxmaja. I översta kärlet lägger jag dubbla lager fiberduk och sedan bivaxet.
Ångan från det kokande vattnet smälter bivaxet och det rinner ner i ett mindre kärl.
Smält varmt vax skvätter väldigt lätt så jag täcker bänk och golv med tidningspapper så att det blir lättare att städa.


Den rostfria tråden skall nu spännas och sedan löder jag fast nya vaxmellanväggar.  Se filmen.
Man kan aldrig ha för många extra ramar och lådor till hands. Och nu på vintern är rätt tid att arbeta med detta.

 

 

 

Föreningsbigården 2020

Skrivet av Lars Jonsson

 

VISNINGSKUPA MAJ
___________________________________________________________

En avläggare får bemanna visningskupan på Ölands museum i Himmelsberga.

   

 

 

AVLÄGGARPRODUKTION
______________________________________________________________________________________________________

Styrelsen bad mig att producera avläggare till försäljning.
Två avläggare gjordes och såldes.
Bina levererades på 10 ramar för respektive samhälle.
30 nya trådade ramar med nytt vax köptes till bigården.BARNONSDAG PÅ MUSEET 17 JUNI
_________________________________________________________________________________________

Göran Borgö och jag visade barn visningskupan på Ölands museum och berättade om bin,
blommor pollen, nektar och honung. En hel grupp med ungar deltog. Gruppen deltog även i annan
verksamhet på museet denna dag.PRODUKTIONSSAMHÄLLEN JUNI OCH JULI
__________________________________________________________________________________________

Fyra samhällen beskattas på mogna ramar. All honung har ympats och förpackats i 500 gramsburkar.
Honungen har sålts till museets handelsbod.
En svärm går iväg och sätter sig i ett högt päronträd. Svärm hämtas med hjälp av stegar.
Samhället som svärmen gick ifrån repade sig aldrig utan dog ut.

 

 

 

BARNONSDAG PÅ MUSEET 12 AUGUSTI
__________________________________________________________

Stellan Nilsson och jag visade barn visningskupan på Ölands museum och berättade om bin,
blommor pollen, nektar och honung. Det var gott om barn och vuxna på visningen. Flera av
besökarna var från utlandet

 

 

INSTRUKTIONSFILM VARROABEHANDLING
____________________________________________________________

Göran Borgö och jag spelade in en instruktionsfilm som beskriver i ord och bild hur ett samhälle kan
behandlas mot varroakvalster med hjälp av myrsyra. Filmen finns på föreningens hemsida.

 

SLUTSKÖRD AUGUSTI
____________________________________________________________
Fyra samhällen slutskattas.
Ett spann Bifor ges till varje samhälle.
Visningskupan flyttas fem kilometer till min egen bigård.
Bisamhället flyttas över till en annan kupa så att visningskupan kan renoveras inför nästa säsong.

 

VARROABEHANDLING SEPTEMBER
______________________________________________________________________________________________________
Korttidsbehandling med myrsyra ges till alla fyra samhällen under månaden.

 

INSTRUKTIONSFILM BEHANDLING OXALSYRA
_________________________________________________________________________________________
Göran Borgö och jag spelade in en instruktionsfilm som beskriver i ord och bild hur ett samhälle kan

behandlas mot varroakvalster med hjälp av oxalsyra. Filmen visar endast droppmetoden.
Filmen finns på föreningens hemsida.

 

VARROABEHANDLING DECEMBER
_________________________________________________________________________________________

Droppbehandling med oxalsyra gjordes december månad av fyra samhällen.
Behandlingen gjordes med droppmetoden direkt på bina i kakgångarna.