Välkommen till vår hemsida   

    Sida uppdaterad/ändrad:

 

 

 

 

 2023-05-28     Ny sida "Bussresa"
 2023-05-19     Sidan "Våra Bin" uppdaterad
 2023-05-14     Sidan "Drottningodling'' uppdaterad
 2023-05-11     Sidan "Köpes" uppdaterad
 2023-05-01     Sidan "Sälj" uppdaterad
 2023-05-10     Sidan "Medlemsbeställning" updaterad
 
   

 

 


 ______________________________________________________________

 

» 2023-06-03    Drottningodling Himmelsberga

» 2023-06-18    Bigårdsträff Mikael och Mimmi, Åstad

» 2023-09-16    Bussresa Tingsryd, Korrö. Anmäl dig här!

 

__________________________________________________________

 

Mmmmmm... Maskroshonung!

Maskros

 

 

 

_______________________________________________________________________

 Import-honung ofta falsk!
 I veckan publiceras resultaten av en omfattande EU-samordnad studie som visar på stor förekomst av fusk!
Av totalt 320 testade partier honung, importerade från 20 länder, visade sig 46 % (147 prover) vara förfalskade!

Det handlar ofta om honung med inblandning av billig sirap och felaktigt ursprung.

För att få kallas honung måste 100 procent av honungens innehåll komma från binas nektar- eller dagginsamling.
När det står ”honung” på etiketten får burken med andra ord enbart innehålla äkta och naturlig honung.

Som svensk biodlare är detta något vi lever efter till punkt och pricka.
Genom att välja svensk honung kan du därför vara säker på att du köper äkta honung.
Samtidigt gynnar du jordbruket och den biologiska mångfalden genom binas pollinering.

Tack för att du väljer svensk honung!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Honungsbedömning Ölands Biodlarförening 2022

     

Klicka här för att se en film om hur vi gör honungsbedömning på Öland!

 

 

 ________________________________________________________________________________________________

 

Amerikansk yngelröta hittad i södra Kronoberg

Ni som tänker köpa bin, var noga med att kontrollera
var det finns konstaterad yngelröta!

Här nedan är nya kartan över smittade områden

 
2023-05-26   Karta över smittade områden av Amerikansk yngelröta

                          Läs mer här på jordbruksverkets sida

 

 __________________________________________________________

  Bi-nyheter

 • Vaccin mot amerikansk yngelröta godkänd i USA

  Världens första vaccin mot amerikansk yngelröta har godkänts för användning av 
  den amerikanska regeringen. 
  I en artikel i The Guardian berättas det att US Department of Agriculture (USDA) 
  har beviljat en villkorlig licens för ett vaccin, för att hjälpa till att skydda honungsbin från amerikansk yngelröta.
  Vaccinet, som till en början kommer att vara tillgängligt för kommersiella biodlare, 
  syftar till att stävja amerikansk yngelröta, en allvarlig sjukdom som kan försvaga 
  och döda hela bisamhällen. 
  För närvarande finns det ingen medicin mot sjukdomen, som har påträffats i en fjärdedel av bikupor i vissa delar av USA. 
  Detta kräver att biodlare måste förstöra och bränna alla infekterade kolonier för att 
  förhindra att sjukdomen sprid sig vidare.

  Vaccinet ger nya larver immunitet
  Vaccinet fungerar genom att inkorporera några av bakterierna i drottninggelén. 
  En del av vaccinet hamnar i drottningens äggstockar och de larver som sen utvecklas har immunitet när de kläcks.

  Amerikansk yngelröta har sitt ursprung i USA och har sedan dess spridit sig över världen. 
  Dalan sa att genombrottet kan användas för att hitta vacciner för andra birelaterade sjukdomar, som den europeiska versionen av yngelröta.

   

 _____________________________________    ___________________