• Om Du har något du vill köpa eller sälja som har med biodling att göra kan följande sidor vara ett bra alternativ.
    Sidorna är i först hand öppna för medlemmar i Ölands biodlarförening.
    För att få något infört skickar du ett mail till jonathan.kinnander@gmail.com och beskriver vad du vill köpa eller sälja,
    samt anger kontaktuppgifter.

 

  • Annonsen tas bort efter två månader om du inte meddelar att den skall tas bort tidigare.
  • För att svara på en annons kontaktar du annonsören direkt. Föreningen agerarar inte mellanhand.
  • Föreningen tar i övrigt inget ansvar för införda annonser.
  • Införandet är gratis.