Föreningens Bisamhällen

På Himmelsberga (bakom Stacketorpshuset) har vi våra föreningssamhällen 

Ansvarig: Lars Jonsson 070-5445992

 

Föreningen har också 2 visningskupor 
På Capellagården.  Ansvarig Ola Jönsson  073-7322255
På Himmelsberga.  Ansvarig Lars Jonsson.  070-5445992

 

   Visningskupan vid Capellagården Visningskupan i Himmelsberga

 Visningskupan vid Capellagården                     Visningskupan i Himmelsberga