STYRELSE I ÖLANDS BF 2023

Göran Borgö        Ordf                          070 267 78 86
Maria Berg   v. Ordf    
  070 511 05 05
Jörgen Nilsson   Kassör       070 262 03 15
Ola Herrloff   Sekreterare       076 126 94 91
Lars-Eric Johansson   Hemsideansvarig       072 375 73 21  
Julia Takahashi   Ledamot          
Jenny Jakobsson   Ledamot       070 479 49 72
Maria Lejdel   Ledamot       070 557 48 38  
Mikael Lindahl
  Ledamot       070 591 86 96  
               

 


Bihälsosamordnare: Lars Eric Johansson

Revisorer: Christer Jonsson, Sonny Johansson, ersättare Monica Erlandsson

Valberedning: Hans Lundell 0485-564035, Charlotte Harrieson 0485-23095, Emma Lee 0739088956

Utbildningssamordnare: Barbro Martinsson, Hans Lundell

Honungsbedömningskommitte:  Ordförande för kommitterna Emma Lee.                                               
                                               Norra delen: Jenny Jakobsson, Anja Lingman, Max Harrisson.   
                                               Södra delen: Emma Lee, Barbro Martinsson, Irene Larsson

Svärmansvarig på Öland är Ola Herrloff, 0761269491
Om en svärm upptäcks någonstans på Öland kan man ringa Ola som kontaktar utsedd biodlare i området vilken tar hand om svärmen om detta är möjligt.

 

SWISH nummer till Ölands Biodlarförening:   123 673 60 37

Bankgiro: 304 98 14