Ölands Biodlarförening november 2022: Antal medlemmar är 193 st (43% kvinnor, 56% män), 49% bor i Borgholm, 35% i Mörbylånga och 16% bor inte på Öland

SWISH nummer till Ölands Biodlarförening:   123 673 60 37

Bank Giro: 304 98 14

 

Om Ölands Biodlarförening

Ölands bf är i sitt nuvarande skick endast 25 år och bildades 1998, när Göran Backrot var ordförande. Historien sträcker sig dock 100 år tillbaka i tiden. Om detta kan ni läsa i en mer utförlig historik på annat ställe på Hemsidan.

1915 bildades två biodlarföreningar på Öland nämligen Ölands södra och Ölands norra bf. Medlemsantalet var inte stort men man knegade på och arbetade med att utveckla binäringen i med och motvind. Flera svåra attacker av yngelröta t.ex. 1957 och 1973 gjorde att biodlarantalet decimerades. Ett antal år senare misstänktes  sjukdomen ha angripit några samhällen på mitten av ön. Sedan dess har vi varit förskonade men uppmärksamheten på vad som händer i kuporna får aldrig slappna. Till biodlarnas hjälp finns 5 bitillsynsmän på ön.

1976 kom de första kvinnorna in i styrelse och Honungskommité  Anita Andersson och Lisa Pettersson. Isen var bruten i en mansdominerad bransch! 2014 är 4 av 9 styrelseledamöter kvinnor och minst 27 av de öländska biodlarna är kvinnor , som sköter biodlingen på egen hand. Vi har 2 representanter i Södra Kalmar biodlardistrikts styrelse.

Biodlarna i Ölands bf är ca 185 st. och de är relativt jämnt fördelade över ön. Varje år sedan många år tillbaka håller föreningen Nybörjarkurser i Biodling. Kursledare de senaste åren har Hans Lundell och Barbro Martinsson varit.

Varje år i februari sänder Öland bf ut ett Medlemsblad där medlemmarna kan läsa om aktiviteter, som ska ske under året och meddelanden av olika slag. Biodlare tillhörande annan förening, men som har bisamhällen och verksamhet av den på vår ö, vill vi ska vara medlemmar i vår Stödförening (Se annan plats på Hemsidan). Stödmedlemmarna  får information om aktiviteter och har rätt att delta i dessa.

På 2 platser på ön, i söder och på mitten, har Ölands bf Visningskupor: Capellagården och Himmelsberga . Här studeras bina i en kupa med 2 genomskinliga väggar och ”tak”. Informationsskrifter finns att studera.

På Himmelsberga finns Föreningsbigården. Den ingår som en naturlig del i undervisningen i samband med kurser i biodling och vid Bigårdsträffar. Föreningsbigården bidrar med t.ex. avläggare till nya biodlare.

GL