Drottningodlingskurs Öland 2019
* Kursen är ENDAST för medlemmar i Ölands Biodlarförening
* Vi som håller i kurserna är Lars-Eric Johansson på mellersta Öland och Oskar Werninge, på Södra Öland
* För att gå kursen måste du ha grundkunskaper i hur bisamhället fungerar

* Vi kommer att visa olika, enkla sätt att odla bruksdrottningar utan honungsförlust 
* Alla träffar sker i bigårdarna och fika tas med själv
* Kursen är kostnadsfri
* Inget eget material från egna bigården får tas med till träffarna, endast slöja och ev. engångshandskar
* Om odlingen gått bra finns möjlighet att köpa med sig en drottning eller färdig cell hem från Oskar
* Det går att anmäla sig till en eller till båda platserna/kurserna.
 
  Som ni vet gör och tycker alla biodlare som haft bi några år olika, därför lär man sig mer om man orkar med båda kurserna :) 


Anmäl till  drottningodling@olandsbiodlarforening.se
 
* Samling hos Lars-Eric,  Eriksberg

Lördag 25 Maj kl. 13:00
Lite teori först, och gärna massor med frågor. Vi pratar om och visar olika sätt, snabbkokare,
Cloakeboard, Långbänk, I skattlåda, i yngelrum. Hur väljer man drottning att ta larver från?
Tittar på de dagar som bina bestämt måste följas. Hjälpmedel med kalkylark, tex Excel.
Vi förbereder två samhälle för odling, och larvar om till en, tittar på hur och kanske provar olika
larvnålar mm. Hur ska larverna se ut som man ska ta? Och så pratar vi om vad som måste ske
dagen efter då vi träffas igen.


Söndag 26 Maj kl. 13:00

Omflyttning av celler eller lådor, första omlarvning (olika odlingssätt)

Tordag 30 Maj kl.18:00

Celler buras och en del sätts i kläckningsskåp, andra omlarvning.

Onsdag 5 Juni kl.18:00.

Parningskupor iordningsställs, celler flyttas till parningskupor

Torsdag 20 Juni kl. 18:00

Kontroll av drottningar, tillsättning av drottningar


 
* Samling hos Oskar,  Alby

Tisdag 28 Maj kl. 18:00

Lite teori, vilka drottningar ska man odla från, iordningställande av samhälle för olika sätt att odla,
första omlarvning


Söndag 2 Juni kl.11:00

Celler buras och en del sätts i kläckningsskåp, andra omlarvning.
Undervisning till de som vill köpa puppor.


Lördag 8 Juni kl.11:00

Parningskupor iordningsställs, celler flyttas till parningskupor

Söndag 23 Juni kl.11:00

Kontroll av drottningar, tillsättning av drottningar 

 

 

 

Att lära sig drottningodling tillför en ny dimension till biodlingen.
Det behövs fler bra bidrottningar och fler behöver lära sig detta.
Och för den som är intresserad av natur och biodling är
drottningodling varken konstigt eller svårt.