VARROADAG 1 augusti 2021   ...alltid kl.14.00

Denna dag visar vi hur varroabekämpning går till i praktiken

Varroakvalstret i våra samhällen bidrar till kraftigt ökad vinterdödlighet.
För att visa hur olika behandlingar görs på hösten innan eller under invintringen
ordnar vi praktiska visningar på Öland under 2021


 För att ingen ska behöva köra så långt gör vi detta i bigårdar på tre platser

  •  Barbro Martinsson, Norra Kvinneby, södra Öland
  •  Lars-Eric Johansson, Eriksberg/Alböke, Norra Öland
  •  Lars Jonsson,  föreningsbigården i Himmelsberga

 

 Närmare information kommer under sensommaren
 Välkomna!

 

Varroa destructor