HONUNG

Följande text är hämtad från Livsmedelsverkets hemsida

Vad är Honung

För att underlätta handeln mellan medlemsländerna har EU slagit fast vad en vara får och inte får innehålla för att få säljas under en viss varubeteckning, bland annat honung. Det kallas för livsmedelsstandarder. Standarden innehåller bland annat definitioner av honung, kriterier för honungens sammansättning och bestämmelser om märkning av honung.

Honung kan enligt livsmedelsstandarden delas in i följande huvudsorter:

a) beroende på ursprung; blomhonung eller nektarhonung och bladhonung,

b) beroende på hur den produceras eller presenteras; honung i vaxkakor och honung i bitar av vaxkakor, självrunnen honung, slungad honung, pressad honung respektive filtrerad honung

c) bagerihonung.

Med undantag för bagerihonung får beteckningen honung användas för samtliga produkter ovan. När honungen säljs med beteckningen ”honung” får inga ingredienser eller tillsatser ha tillförts den. Honung med olika ursprung får däremot blandas. För mer information se Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:10) om honung. Länk enligt nedan.

 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:10) om honung

FÖRVARING AV HONUNG

Honung (som du inte använder) bör fövaras mörkt och svalt och med tätslutande lock.

Honung kan egentligen inte bli för gammal. Man har i Georgien hittat honung som är 5500 år gammal.Det finns uppgifter om att man hittat ätbar honung i kungagravar i Egypten och Jordanien som är flera 1000 år gammal!

Honung kan däremot få olika utseende beroende på hur den förvaras. Här är en kort förklaring på rimfrost-, skiktad-, och jäst honung.

Rimfrost

Ibland kan man se som ett vitt mönster på honungsburkens glassidor. Man brukar säga att denna honung har låg vattenhalt och har förvarats svalt. För att slippa fenomenet att kristallerna sitter kvar på glaset när honungen "går ihop" kan man låta honungen stå ett dygn i rumstemperatur innan man förvarar den för slutkristallisering i ca 14 gr.

Skiktad honung

När honung har förvarats varmt eller temperaturen har växlat mellan kallt och varmt, honung som varit med om varma somrar och kalla vintrar, kan honungen skikta sig. Honungen får då ett utseende med ett mörkt skikt ovanpå ett ljusare. Det ljusare druvsockret sjunker mot botten av burken och fruktsockret bildar ett täcke ovanpå.
Det är bara att röra runt i honungsburken och ställa den något svalare så blir den som "ny" igen!

Jäst honung

Honung jäser om den har en vattenhalt som överstiger 20%. Honung som förvaras varmt kan också börja jäsa. Man känner det på lukten och honungen kan var något gryning till konsistensen.
Bara för att detta har inträffat så är honungen inte helt otjänlig.
Du kan använda den i matlagning eller till brödbak.

Hoppas att du känner dig mer säker på hur du ska förvar din honung!