NYBÖRJARCIRKEL BIODLING 2024 i samverkan med 

 

Välkommen att lära dig hur man blir biodlare!

 
Nybörjarcirkel i biodling startar 2024-03- i Borgholm