YMPNING

Nedan följer en beskrivning signerad Ulf Lagerqvist som varit införd i Bitidningen nr 7/8 2011

 

Ympning enl Ulf L

1                                                                                                           
       
 2                                                                                          
 Mät upp 3% av den nyslungade      Väg upp och tillsätt kristalliserad
 honungen i ett kärl med lock      honung*. Antingen från en köpt burk
 Ex. 50 kg, 0,03x50=1,5 Kg      eller en av dina egna, motsvarande
 Förvara din nyslungade honung      10% av honungen från punkt 1.
 i rumstemperatur tills ympen      Blanda med elvisp och degkrokar i
 är klar      1 minut. Förvara ympen i kylskåp.
       Ex. 0,10x1,5=0,15 Kg
        
       
 3      4
 Blanda ympen ordentligt två      Fortsätt att blanda ympen två gånger
 gånger per dag med degkrokar
     per dag. Ympen är klar när den känns
 under ca 30 sekunder.
     fast direkt från kylen men blir krämig
 Ympen får inte bli varm.
     när man blandar den. Det tar 1-3
       dagar ev någon dag mer beroende på
       vattenhalt.
       
       
 5      6
 Från 50Kg-kärlet häller Du över så
     Låt ympen rinna i en fin stråle under
 mycket att ympkärlet nu innehåller
     tiden Du blandar. När honungen är helt
 den dubbla mängden. Alltså lika
     genomfärgad av ympen är den klar att
 delar nyslungat som det finns ymp.
     tappas på burk. Förvara gärna burkarna
 Blanda väl. Nu är ympen flytande
     i rumstemperatur i ett dygn och ställ
 och kan blandas ner i honungskärlet.
     dem sedan svalt** och mörkt.
       Honungen är oftast genomkristalliserad
       efter ca 3 veckor.

* Det är viktigt att man tar en så fin/slät honung som möjligt. Ju finare ju bättre resultat.

** Med svalt menas 14-15 grader

** Det som händer om honungen förvaras varmare är att det tar längre tid innan den kristalliserar/stelnar.
Optimal kristalliseringstemperatur är (14-15 grader). Det innebär inte bara tiden det tar innan honungen stelnat. Optimal kristallisering innebär också
att kristallerna blir så små som möjligt, det som får oss att uppleva honungen som slät. Men honungen blir förmodligen både slätare och mjukare om
man ympar vid 18 grader än om man rör honungen vid samma temperatur.

Tips:Tappa lite honung genom kranen och rör ner den i honungen igen. Risken är annars att de första burkarna fylls med honung 
som inte är tillrckligt blandad med ympen.