BIGÅRDSTRÄFFAR 2024   I samverkan med ...alltid kl.14.00

Inte bara medlemmar utan även alla andra som är intresserade av bin och biodling är hjärtligt välkomna! 
Ta med fikakorg!