Årsmöte för Ölands Biodlarförening 2019

Den 17 nov kl 14.00 Rydbersggården i Algutsrum.
Vi börjar med gemensam lunch för de som önskar kl 13.00  Arontorps kroppkakor.

Kallelse till årsmötet och handlingar skickas ut via mail samt med post
till de medlemmar som inte har registrerad mailadress.


Kom ihåg att lämna in Årsrapport via hemsidan eller
lämna pappersrapport senast på årsmötet.

Då är du med på utlottning av 10 trisslotter