Årsrapport 2023

Ännu en biodlarsäsong närmar sig sitt slut och det är dags att tänka på årsrapporten 
Vi är mycket tacksamma om du vill lämna årsrapport över din biodling.


Rapporten behövs för statistikändamål, bla vinterdödlighet, och underlag för äskande av pengar på nationell nivå, m.m.
Samt att kunna visa hur duktiga Ölands Biodlare är.

Så här skriver SBR:

Av flera olika skäl är det viktigt att du lämnar in årsrapporten.

* Biodlarna får en pålitlig statistik om alla eller de allra flesta lämnar uppgifter
* Vi får ännu pålitligare fakta om vinterdödligheten
* Biodlarna kan med större säkerhet inför Jordbruksverk och EU ange hur många bisamhällen vi har.
Varje förening utser en eller flera pålitliga personer med hög integritet, som tar emot årsrapporterna.
Dessa personer sammanställer föreningens resultat, och förstör/bränner sedan de enskilda rapporterna.

Inga enskilda rapporter går vidare till Biodlarna eller myndigheter.
De utsedda personerna ska ha tystnadsplikt och inte föra några enskilda uppgifter vidare, utan bara redovisa föreningens sammanställning. 

Alla medlemmar, även familjemedlemmar bör lämna rapport och i de fall de inte är aktiva biodlare så blir det nollor i rapporten.
Uppgifterna kan antingen fördelas mellan huvudmedlem och familjemedlem, alternativt noteras familjemedlemmens uppgifter med nollor.

Vi ser helst att du lämnar din årsrapport via vårt formulär, klicka HÄR.


Tycker du det verkar krångligt, skicka ett e-mail till goran.borgo@gmail.com

eller skriv ut blankettten här, fyll i uppgifterna och lämna på årsmötet.

 

Bland alla som lämnat rapport lottar vi ut en pollenanalys värd 500kr, (dragning på årsmötet).