Honungshantering I samverkan med ...alltid kl.14.00

6 Okt Honungshanteringsträff – i Vuxenskolans lokal i Borgholm

  • Vi pratar om honungshantering och ympning.
  • Sista inlämning till honungsbedömningen. 
  • Bedömningen sker vid senare tillfälle.
  • Fika finns att köpa till självkostnadsprisNOTERA!
Godkänd honungsbedömning är ett krav för att medlemmar

ska få använda föreningens eller SBR:s etikett.